2018-03-12

Yamashita Keigo (w) - Kobayashi Satoru (b)
Result: B+3.5

Download SGF