Game Collection

Total of 86659 game records.

Date White Black Event Result
2018-01-08 Gu Lingyi Fan Yunruo B+R   
2018-01-07 Cai Jing Gu Lingyi B+R   
2017-12-27 Gu Lingyi Fan Yin B+R   
2017-12-26 Tao Xinran Gu Lingyi B+R   
2017-12-02 Gu Lingyi Gu Li B+6.5   
2017-11-30 Gu Lingyi Lian Xiao W+R   
2017-11-22 Gu Lingyi Li Weiqing W+R   
2017-11-10 Gu Lingyi Ding Shixiong W+R   
2017-10-30 Gu Lingyi Zhang Yingting W+R   
2017-10-28 Huang Yunsong Gu Lingyi W+R