Game Collection

Total of 86337 game records.

Date White Black Event Result
2017-12-02 Gu Lingyi Gu Li B+6.5   
2017-11-30 Gu Lingyi Lian Xiao W+R   
2017-11-22 Gu Lingyi Li Weiqing W+R   
2017-11-10 Gu Lingyi Ding Shixiong W+R   
2017-10-30 Gu Lingyi Zhang Yingting W+R   
2017-10-28 Huang Yunsong Gu Lingyi W+R   
2017-10-20 Gu Lingyi Liu Xi W+R   
2017-10-11 Gu Lingyi Lian Xiao W+R   
2017-10-10 Gu Lingyi Xie Erhao W+R   
2017-10-08 Huang Xin Gu Lingyi W+1.5