Game Collection

Total of 84165 game records.

Date White Black Event Result
2017-10-11 Gu Lingyi Lian Xiao W+R   
2017-10-10 Gu Lingyi Xie Erhao W+R   
2017-10-08 Huang Xin Gu Lingyi W+1.5   
2017-09-29 Gu Lingyi Jiang Qirun B+R   
2017-09-13 Kim Jiseok Gu Lingyi W+R   
2017-09-02 Gu Lingyi Tuo Jiaxi W+1.5   
2017-08-31 Xia Chenkun Gu Lingyi W+1.5   
2017-08-22 Gu Lingyi An Dongxu W+R   
2017-08-14 Gu Lingyi Jiang Weijie B+0.5   
2017-08-11 Tan Xiao Gu Lingyi W+R