Game Collection

Total of 86659 game records.

Date White Black Event Result
2018-01-17 Tuo Jiaxi Gu Zihao B+R   
2018-01-15 Shi Yue Gu Zihao B+0.5   
2018-01-13 Gu Zihao Zhao Jiannan W+R   
2017-12-26 Gu Zihao Fan Yin B+R   
2017-12-14 Tong Mengcheng Gu Zihao W+R   
2017-12-13 Jiang Weijie Gu Zihao B+0.5   
2017-12-07 Gu Zihao Tang Weixing W+R   
2017-12-06 Tang Weixing Gu Zihao B+R   
2017-12-05 Gu Zihao Tang Weixing B+R   
2017-12-02 Gu Zihao Rong Yi W+R