Game Collection

Total of 84165 game records.

Date White Black Event Result
2017-10-11 Gu Zihao Tan Xiao W+R   
2017-10-10 Gu Zihao Yang Dingxin W+R   
2017-10-08 Gu Zihao Liu Xing W+R   
2017-09-29 Fan Tingyu Gu Zihao W+R   
2017-09-26 Gu Zihao Park Junghwan W+R   
2017-09-25 Gu Zihao Park Yeonghun W+R   
2017-09-13 Gu Zihao Ke Jie W+R   
2017-09-07 Lee Donghoon Gu Zihao B+R   
2017-09-06 Li Weiqing Gu Zihao B+R   
2017-09-05 Gu Zihao Park Junghwan B+R