Game Collection

Total of 86659 game records.

Date White Black Event Result
2018-01-25 Han Yizhou Huang Yunsong 32th Chinese Tianyuan W+1.5   
2018-01-23 Huang Yunsong Tang Weixing 32th Chinese Tianyuan W+R   
2018-01-22 Yu Zhiying Huang Yunsong 32th Chinese Tianyuan B+R   
2018-01-08 Huang Yunsong Yang Dingxin B+R   
2018-01-07 Han Yizhou Huang Yunsong B+R   
2017-12-02 Huang Yunsong Yi Lingtao W+R   
2017-11-30 Huang Yunsong Xie He W+R   
2017-11-22 Huang Yunsong An Dongxu W+2.5   
2017-11-10 Li Xuanhao Huang Yunsong W+R   
2017-10-30 Li Qincheng Huang Yunsong W+R