Game Collection

Total of 86337 game records.

Date White Black Event Result
2017-12-02 Huang Yunsong Yi Lingtao W+R   
2017-11-30 Huang Yunsong Xie He W+R   
2017-11-22 Huang Yunsong An Dongxu W+2.5   
2017-11-10 Li Xuanhao Huang Yunsong W+R   
2017-10-30 Li Qincheng Huang Yunsong W+R   
2017-10-28 Huang Yunsong Gu Lingyi W+R   
2017-10-20 Ding Shixiong Huang Yunsong W+R   
2017-10-14 Huang Yunsong Xie Erhao B+1.5   
2017-10-10 Tang Weixing Huang Yunsong W+R   
2017-10-08 Meng Tailing Huang Yunsong B+R