Game Collection

Total of 87187 game records.

Date White Black Event Result
2018-04-12 Kato Keiko Yoshida Mika B+R   
2017-10-12 Kobayashi Satoru Kato Keiko 66th Japanese Oza W+R   
2017-02-24 Kato Keiko Mukai Chiaki 36th Japanese Female Honinbo, round 1 B+R   
2017-02-12 Kato Keiko & Yu Zhengqi Fujisawa Rina & Hane Naoki 23rd Pro Pairgo Cup, 1 B+R   
2016-12-01 Aoki Kikuyo Kato Keiko 29th Japanese Female Meijin W+R   
2016-11-07 Fujisawa Rina Kato Keiko 29th Japanese Female Meijin W+R   
2016-10-27 Kato Keiko Suzuki Ayumi 29th Japanese Female Meijin W+R   
2016-10-13 Sakakibara Fumiko Kato Keiko 29th Female Meijin, League B+7.5   
2016-09-29 Kato Keiko Ishii Akane 29th Japanese Female Meijin, league B+R   
2016-08-18 Kato Keiko Okuda Aya 29th Japanese Female Meijin B+R