Game Collection

Total of 86865 game records.

Date White Black Event Result
2018-03-12 Kobayashi Satoru Motoki Katsuya B+R   
2018-03-12 Yamashita Keigo Kobayashi Satoru B+3.5   
2018-02-15 Kobayashi Satoru Shuto Shun 57th Japanese Judan W+R   
2018-02-12 Kobayashi Satoru Xie Yimin W+R   
2017-12-14 Mochizuki Kenichi Kobayashi Satoru 66th Japanese Oza B+R   
2017-10-12 Kobayashi Satoru Kato Keiko 66th Japanese Oza W+R   
2017-09-28 Kobayashi Satoru Mizokami Tomochika 43rd Japanese Gosei W+2.5   
2017-09-07 Kobayashi Satoru Uchida Shuhei 44th Japanese Tengen B+R   
2017-08-31 Shibano Toramaru Kobayashi Satoru 43rd Japanese Meijin W+R   
2017-08-24 Han Zenki Kobayashi Satoru 42th Japanese Kisei B+3.5