Game Collection

Total of 87187 game records.

Date White Black Event Result
2018-02-08 Endo Yoshifumi Kojima Takaho 44th Japanese Gosei B+2.5   
2013-11-21 Kojima Takaho Kudo Norio 39th Japanese Kisei, preliminary B+R   
2011-05-05 Kojima Takaho Kudo Norio 37th Japanese Gosei, preliminary B+R   
2009-12-24 So Yokoku Kojima Takaho 19th Japanese Ryusei, group stage W+R   
2009-10-29 O Meien Kojima Takaho 35th Japanese Kisei, preliminary W+R   
2009-03-26 Rin Kaiho Kojima Takaho 36th Japanese Tengen, preliminary W+R   
2008-02-07 Kudo Norio Kojima Takaho 35th Japanese Tengen, preliminary W+R   
2005-11-28 Kojima Takaho Ogata Masaki 15th Japanese Ryusei, group stage B+R   
2005-11-17 Kobayashi Koichi Kojima Takaho 45th Japanese Judan, preliminary W+R   
2005-02-14 Kojima Takaho Imamura Toshiya 14th Japanese Ryusei, group stage B+R