Game Collection

Total of 86865 game records.

Date White Black Event Result
2018-03-12 Takao Shinji Kono Rin B+6.5   
2018-03-12 Shibano Toramaru Kono Rin B+R   
2018-02-15 Matsumoto Takehisa Kono Rin 57th Japanese Judan B+R   
2018-02-01 Kono Rin Shiraishi Yuichi 57th Japanese Judan W+R   
2018-01-22 Kono Rin Ichiriki Ryo B+R   
2017-11-30 Kono Rin Kanazawa Hideo 66th Japanese Oza B+R   
2017-10-25 Kono Rin Zhou Ruiyang B+R   
2017-10-12 Kono Rin Sun Zhe 44th Tengen, Preliminary A2 W+3.5   
2017-09-28 Kono Rin Nishimura Keiji 44th Japanese Tengen W+R   
2017-09-07 Ichiriki Ryo Kono Rin 42th Japanese Kisei W+R