Game Collection

Total of 87187 game records.

Date White Black Event Result
Summer 1857 Honinbo Shusaku Kuroda Shunsetsu Unfinished   
1883-04-22 Kuroda Shunsetsu Yoshihara Bunnosuke Game sponsored by Dojima Seizan B+9 {moves beyond 217 not known}   
1879-11-16 Kuroda Shunsetsu Sakai Yasujiro Hoensha game B+R   
1879-10-19 Nakagawa Kamesaburo I Kuroda Shunsetsu W+2 (moves beyond 222 not known)   
1879-09-15 Murase Shuho Kuroda Shunsetsu W+R   
1879-07-24 Murase Shuho Kuroda Shunsetsu W+9 (moves beyond 220 not known)   
1879-06-25 Murase Shuho Kuroda Shunsetsu Game sponsored by Yubin Hochi-sha W+R   
1879-06-04 Hayashi Shuei Kuroda Shunsetsu B+4 (moves beyond 141 not known)   
1879-05-25 Kuroda Shunsetsu Hayashi Shuei B+R   
1879-05-23 Nakagawa Kamesaburo I Kuroda Shunsetsu W+R