Game Collection

Total of 86865 game records.

Date White Black Event Result
2018-03-12 Shibano Toramaru Kono Rin B+R   
2018-01-23 Shibano Toramaru Wang Yuanjun B+2.5   
2018-01-22 Shibano Toramaru Lin Junyan W+R   
2018-01-22 Shibano Toramaru Xiao Zhenghao W+R   
2017-12-27 Ryu Shikun Shibano Toramaru 2017日本国家队冬季合宿 B+R   
2017-12-15 Chen Seuyen Shibano Toramaru B+R   
2017-12-15 Shibano Toramaru Park Junghwan B+R   
2017-12-14 Ke Jie Shibano Toramaru W+R   
2017-12-12 Park Junghwan Shibano Toramaru W+R   
2017-12-11 Shibano Toramaru Wang Yuanjun B+R