Game Collection

Total of 86865 game records.

Date White Black Event Result
2018-03-12 Takao Shinji Kono Rin B+6.5   
2018-01-07 Takao Shinji Yu Zhengqi 65th Japanese NHK Cup B+2.5   
2017-10-16 Takao Shinji Iyama Yuuta 42th Japanese Meijin B+R   
2017-10-12 Takao Shinji Motoki Katsuya 42nd Kisei, Ladder round 3: L2 vs A B+R   
2017-10-07 Mutsuura Yuta Takao Shinji 24th Japanese Agon Cup W+R   
2017-10-02 Iyama Yuuta Takao Shinji 42th Japanese Meijin W+R   
2017-09-21 Takao Shinji Iyama Yuuta 42th Japanese Meijin B+R   
2017-09-12 Iyama Yuuta Takao Shinji 42th Japanese Meijin W+R   
2017-09-07 Yoda Norimoto Takao Shinji 42nd Kisei, League A B+0.5   
2017-08-19 Hirata Tomoya Takao Shinji B+1.5