Game Collection

Total of 86865 game records.

Date White Black Event Result
2018-03-20 Wang Chenxing Choi Jeong B+R   
2018-03-12 Chen Zijian Wang Chenxing W+R   
2018-03-06 Gao Xing Wang Chenxing B+R   
2017-11-10 Choi Jeong Wang Chenxing W+R   
2017-11-08 Wang Chenxing Oh Yujin W+1.5   
2017-11-07 Fujisawa Rina Wang Chenxing B+R   
2017-11-06 Wang Chenxing Zhang Kaixin W+R   
2017-09-02 Wang Chenxing Cai Bihan 15th Chinese Xinren Wang B+R   
2016-12-06 Tang Yi Wang Chenxing B+R   
2016-12-05 Song Ronghui Wang Chenxing W+R