Game Collection

Total of 86865 game records.

Date White Black Event Result
2018-03-16 Yu Zhiying Hei Jiajia W+Time   
2018-03-15 Choi Jeong Yu Zhiying B+R   
2018-03-14 Xie Yimin Yu Zhiying B+R   
2018-03-12 Wang Zejin Yu Zhiying W+R   
2018-03-06 Li He Yu Zhiying B+R   
2018-01-22 Yu Zhiying Huang Yunsong 32th Chinese Tianyuan B+R   
2017-12-18 Rui Naiwei Yu Zhiying W+R   
2017-12-15 Yu Zhiying Fujisawa Rina W+R   
2017-12-15 Yu Zhiying Oh Yujin B+R   
2017-12-14 Yu Zhiying Hei Jiajia W+R